2011 m. liepos 1 d.

110-ųjų Metodizmo Lietuvoje ir 100-ųjų Kauno Jungtinės Metodistų bažnyčios pašventinimo metinių šventė

2011 m. kovo penktosios rytą gausus būrys parapijiečių, garbingų svečių, draugų susirinko į iškilmingas pamaldas vienoje seniausių metodistų bažnyčių Lietuvoje – Kauno Jungtinėje Metodistų bažnyčioje giedoti džiaugsmo giesmių ir garbinti Dievą už jo nesibaigiančią 110 metų malonę. Iškilmingose pamaldose, kurios buvo vedamos dvejomis kalbomis, lietuvių ir anglų, jautėsi didelis susikaupimas ir džiaugsmas, kad toks didelis būrys atėjo į šią šventovę dėkoti Dievui ir pasidžiaugti, kad šie metodistų maldos namai gyvuoja 100 metų, suburdami senus, jaunus ir mažus, o Metodizmas Lietuvoje gyvuoja jau 110 metų.

 
Pamaldose dalyvavo ir pamokslą sakė vyskupas Christian Alsted, kuris į šventę atvyko su žmona Elisabeth. Pamaldose dalyvavo visi Lietuvos JMB kunigai, superintendentas, svečiai iš užsienio, ekumeniniai svečiai, tikintieji iš kitų metodistų parapijų Lietuvoje. Pamaldų metu visi susirinkusieji giedojo džiaugsmo ir padėkos Dievui giesmes. Tai buvo jaudinančios ir įsimintinos pamaldų akimirkos, dėkojant Dievui už suteiktą malonę metodistams gyvuoti Lietuvoje.

Šventėje dalyvavo svečiai iš Norvegijos Gunnar ir Vigdis Bradley ir vyskupas Oysten Olsen, iš Švedijos Thore Hildingsson, iš Estijos Ullas Tankler, iš Italijos buvęs Lietuvos JMB superintendentas ir Kauno JMB kunigas David Markay su sūnumi Aidan.
 

 
Sveikinimais šventėje dalijosi ekumeniniai svečiai: Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonas Virginijus Birjotas ir diakonas Gytis Stumbras, Kristaus Prisikėlimo Bažnyčios vikaras Nerijus Šmerauskas, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, kuris taip pat perdavė arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sveikinimus, Vilniaus Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vikaras Ričardas Dokšas, Kauno Evangelikų Krikščionių Baptistų Bažnyčios pastorius Vladimir Sereda. Šventinėse pamaldose taip pat dalyavavo Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Šančių seniūnijos seniūnas Ričardas Rusteika, Seimo narė Vida Marija Čigriejienė.
 
Po iškilmingų pamaldų, antroje šventės dalyje, buvo pristatyta ST Kimbrough knyga „Kauno Jungtinės Metodistų Bažnyčios Iliustruota Istorija“, kurioje sudėta visa Kauno JMB šimtmečio istorija. Ši šventės dalis buvo skirta prisiminti ilgą, sudėtingą, kartu ir palaimintą metodizmo Lietuvoje ir Kaune istoriją. Šventės metu mus džiugino Biržų JMB varpelių choras ir Mariaus Mintauto atliekamos giesmės.

Dėkojame visiems dalyvavusiems, visiems, kurie malda, atsidavimu ir nuoširdžiu darbu prisidėjo, kad ši nuostabi šventė įvyktų. Dėkojame Dievui!

„Dėkojame tau, Dieve, tikrai dėkojame tau, šaukdamiesi tavo vardo, apsakydami tavo nuostabius darbus“ (Ps 75:2).