2011 m. lapkričio 14 d.

Klasikinės muzikos koncertas

Lapkričio 13 dieną po pamaldų parapijiečius ir svečius pakvietė klasikinės muzikos koncertas „Po Jo sparnais“. Vargonais J.S. Bacho kūrinius grojo pianistas Darius Kudirka, fleitos garsus dovanojo Agnietė Gaubaitė, įvairaus stiliaus giesmes giedojo Regina Juškienė (sopranas), du kūrinius atliko duetas - Marytė Terebeizienė ir Janina Zujevienė. Koncertą vedė šio renginio sumanytoja - parapijietė Žaneta Rimskytė. Po koncerto klausytojai ir atlikėjai vaišinosi kava ir jaunimo keptais pyragais.
Nuotraukose: Koncerto akimirkos