2011 m. gruodžio 28 d.

„Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“(Jn 8:12).

Tenušvinta užgimstančio Jėzaus Kristaus šviesa ir nušviečia palaimingą tikėjimo ir malonės kelią. Tegul Šv. Kalėdų džiaugsmas ateina į kiekvieno širdį ir gyvenimą. Linkime Dievo palaimos ir vedimo 2012 metais.