2012 m. sausio 29 d.

Metinė konferencija

Sausio 29 dieną sekmadienio pamaldose pamokslavo Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas William H. Lovelace. Po pamaldų bendruomenė pasiliko posėdžiauti metinėje bažnyčios konferencijoje. Per konferenciją buvo pristatytos 2011 metų bažnyčios veiklos ataskaitos, buvo skaitomi įvairių tarnysčių vadovų pranešimai, pasidžiaugta praėjusių metų veiklomis, renginiais ir įvykusiomis šventėmis. Konferencijos metu pristatyti ateinančių metų tikslai. Taip pat padėkota parapijiečiams, baigusiems tarnystę Bažnyčios taryboje. Išrinkti ir pasveikinti keturi nauji tarybos nariai.

Iš kairės: superintendentas William H. Lovelace, kun. R. Matulaitis
Jaunimo lyderė pristato jaunimo veiklą
Bažnyčios tarybos pirmininkė skaito pranešimą