2012 m. balandžio 17 d.

Apskrities metinė konferencija

Balandžio 13-15 dienomis Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje vyko 17 – oji Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios apskrities metinė konferencija. Konferencija prasidėjo penktadienio pamaldomis, per kurias pamokslavo Kauno JMB kunigas Remigijus Matulaitis. Šeštadienį vyko plenariniai posėdžiai, pristatytos 2011 metų ataskaitos.

Į konferenciją atvykę ekumeniniai svečiai - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius ir Kauno Evangelikų Krikščionių Baptistų Bažnyčios diakonas Kazimieras Matušinskas pasveikino konferencijos dalyvius ir pasidalino aktualia žinia krikščioniškoms Bažnyčioms.

Ekumeninis svečias kun. Kęstutis Rugevičius

Ekumeninis svečias diakonas Kazimieras Matušinskas
Konferencijos dalyvius ypatingai pradžiugino buvusio Lietuvos JMB superintendento John Campbell ir jo žmonos kunigės Bonnie Campbell apsilankymas konferencijoje. Campbell'ai atvyko iš JAV savaitės atostogoms Lietuvoje.

 John ir Bonnie Campbell
Konferencija baigėsi sekmadienio pamaldomis, per kurias pamokslavo Šiaurės Europos ir Baltijos šalių vyskupas Christian Alsted, buvo perskaityti Bažnyčios kunigų ir tarnautojų paskyrimai.

Vyskupo Ch. Alsted palaiminimas