2012 m. birželio 9 d.

Konfirmacijos iškilmės

Gegužės 13 d. bažnyčioje įvyko konfirmacijos iškilmės. Per pamaldas buvo konfirmuoti septyni jaunuoliai, kurie sutvirtino savo krikščionio vardą ir tikėjimą. Jaunuolius konfirmavo ir konfirmacijos pažymėjimus įteikė parapijos kunigas R. Matulaitis, kuris kelis mėnesius konfirmantams vedė pamokas apie krikščioniškąjį tikėjimą.