2012 m. rugsėjo 25 d.

Bažnyčioje giedojo choras iš Norvegijos

Š. m. rugsėjo 23 d., sekmadienį, Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje kartu su mūsų parapija meldėsi ir giedojo ekumeninis suaugusiųjų choras iš Norvegijos. Vieni kitiems dovanojome giesmes: parapijiečiai giedojo lietuviškai, svečiai – norvegiškai ir angliškai. Po pamaldų pabendravę ir pasivaišinę svečiai dėkojo už šiltą bendravimą ir džiaugėsi, kad galėjo atvykti į mūsų parapiją.
 
Nuotraukoje: choras iš Norvegijos