2012 m. lapkričio 12 d.

Centrinė konferencija 2012

Lietuvos jungtinė metodistų bažnyčia visus praėjusius metus ruošėsi jungtinės metodistų bažnyčios Šiaurės Europos ir Eurazijos Centrinei konferencijai, kuri įvyko Kaune, š.m. spalio spalio mėn. 17-21 d.d.
Pagrindiniai susitikimai ir plenariniai posėdžiai vyko ParkInn viešbutyje, o vakarinės pamaldos kiekvieną vakarą vyko Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje. Centrinės konferencijos atidarymo pamaldos įvyko spalio mėn. 17 dieną ir sekmadienį, spalio 21 dieną, Centrinė konferencija baigėsi naujo Eurazijos vyskupo Eduard Khegay konsekracija. Naujojo Eurazijos vyskupo konsekracijoje dalyvavo visi Centrinės konferencijos delegatai, atvykę iš Norvegijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos, Kirgistano, Vokietijos, Šveicarijos, Didžiosios Britanijos ir JAV, Lietuvos JMB kunigai, pasauliečiai iš visų bendruomenių Lietuvoje, ekumeniniai svečiai: Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius ir Kauno arkivyskupijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas.
 

Nuotraukose: Eurazijos vyskupo Eduard Khegay konsekracijos pamaldos