2012 m. gruodžio 23 d.


„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“  (Luk 2: 14).

Sveikiname Jus vardan mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Linkime Jums Dievo palaimos ir neblėstančios vilties, kad šios Šventos Kalėdos atneštų vilties išsipildymą per Jėzų Kristų ir įkvepiančią stiprybę 2013 metų prasmingiems tarnavimams ir darbams.

Palaimingų Šventų Kalėdų Jums linki,
Kunigas Remigijus Matulaitis