2013 m. sausio 27 d.

Metinė konferencija. 2013 metai

Sausio 27 d., sekmadienį, per pamaldas pamokslavo Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas William H. Lovelace. Po pamaldų prasidėjo 2013 m. bažnyčios metinė konferencija, skirta 2012 metams apžvelgti. Metinei konferencijai pirmininkavo superintendentas. Pristatyti kunigo, bažnyčios tarybos, jaunimo, diakonijos, finansiniai pranešimai ir ateinančių metų tarnystės vizija. Metinės konferencijos metu apmąstyti 2012 metais įvykę ypatingi įvykiai, šventės, konferencijos, tarnystės, nuveikti darbai ir pasirengta aktyviems 2013 metams.