2013 m. gegužės 4 d.

Apskrities metinė konferencija

Š.m. balandžio 5-7 dienomis Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje vyko 18-oji Lietuvos jungtinės bažnyčios metinė konferencija. Konferencija, kurios tema šiais metais – „Nuritinkime akmenį“ plg. Lk 24:2 – prasidėjo penktadienį pamaldomis, šeštadienį vyko plenariniai posėdžiai, pristatytos 2012 m. ataskaitos, buvo vedami mokymai apie vaikų ir jaunimo tarnystes, diskusijos grupelėse, atvirojo stalo diskusija apie diakonines tarnystes, ekumeninių svečių priėmimas.
Šeštadienio vakare kunigai ir konferencijos delegatai klausėsi vyskupo Christian Alsted mokymo apie šlovinimą, dalyvavo vyskupo vestose šiuolaikinėse pamaldose. Konferencija baigėsi sekmadienio pamaldomis, per kurias vyskupas pristatė 2013/2014 m. kunigų ir tarnautojų paskyrimus.

Vyskupas Christian Alsted veda šiuolaikiškas pamaldas