2013 m. rugpjūčio 18 d.

Konfirmacijos pamaldos

Š.m. rugpjūčio 18 d., sekmadienį, bažnyčioje įvyko ypatingos ir iškilmingos pamaldos. Buvo švenčiamas Krikšto sakramentas ir penkių jaunuolių konfirmacija - krikščioniškojo vardo sutvirtinimas. Gausiai susirinkusi bendruomenė džiaugėsi galėdama būti kartu su konfirmantėmis, kurios savo gyvenimą pavedė Jėzui Kristui. Konfirmantes sveikino šeimos nariai, artimieji, giminaičiai ir visa bendruomenė. Bažnyčios kunigas Remigijus Matulaitis, sakydamas pamokslą kalbėjo, jog diena yra ypatinga, nes šios jaunuolės drąsiai visiems liudija, kad renkasi Jėzų ir gyvenimą Dievo šviesoje.
Sveikiname konfirmantes ir linkime Dievo vedimo gyvenimo kelyje!