2013 m. rugpjūčio 25 d.

Parapijos fiesta

Š.m. rugpjūčio 25 d. įvyko Kauno jungtinės metodistų bažnyčios bendruomenės šventė – Parapijos fiesta. Tik įžengus į bažnyčią visus pasitiko neįprastai sutvarkyta pamaldų salė, puslankiu išdėstytomis kėdėmis ir bažnyčios centre pastatytu altoriumi. Pamaldos vyko kitaip nei visada, mokėmės naujų giesmių, dvi giesmes giedojo solistas iš jaunimo grupės.Žiūrėjome nuotraukų pristatymą, kuriame sudėtos visos įsimintiniausios bažnyčios gyvenimo akimirkos nuo 2012 m. rugsėjo iki šio sekmadienio.


Kunigas dėkojo visiems savanoriams, su giliu atsidavimu tarnavusiems per visus metus. Kaip ir per kiekvieną Parapijos fiestą, bendruomenė surengė suneštines vaišes, lauke kepė dešreles. Taip užbaigėme vasarą ir įžengėme į kitą aktyvų bažnyčios tarnysčių pusmetį.