2014 m. kovo 10 d.

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių ir mišraus choro "Cantica" koncertas


Kovo 9 d., minint pirmąjį Gavėnios sekmadienį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje vyko Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių ir mišraus choro "Cantica" koncertas.

Solistai ir choras atliko sakralinės ir tautinės muzikos kūrinius. Vargonais grojo Darius Kudirka, chorui dirigavo Rolandas Daugėla ir dirigavimo specialybės mokinės.