2014 m. birželio 1 d.

Ekumeniniai mišparai Palendriuose

2014 m. gegužės 31 d. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne vyko ekumeniniai mišparai – ekumeninė vakarinė malda. Kartu meldėsi jungtiniai metodistai iš Kauno ir Šiaulių, broliai benedektinai, katalikų tikintieji iš Panevėžio ir vienuolyno svečiai.
Broliai vienuoliai lotyniškai giedojo psalmes, buvo sakomas pamokslas apie krikščionių vienybę. Kauno JMB kunigas Remigijus Matulaitis sakė apmąstymą apie vienybę Kristuje, kurios ir pasaulis taip trokšta, ir įvedė į Viešpaties maldą. Ekumeninę maldą užbaigė vienuolyno prioras tėvas Kazimieras, sakydamas, jog tai, kad mes čia kartu esame ir kartu meldžiamės yra Dievo dovana.