2014 m. rugpjūčio 23 d.

Budėkite!

Kiekvienų metų vasarą, Kauno jungtinė metodistų bažnyčia organizuoja Maldos išvyką gamtoje. Šią vasarą nusprendėme tęsti šią gražią tradiciją ir kurį laiką svarstėme, į kokį gamtos kampelį vykti. Sulaukėme LPF „Gyvenimo vartai“ direktoriaus G. Žuko kvietimo, Maldos popietę gamtoje surengti sodyboje, kurioje gyvena „Gyvenimo vartų“ bendruomenės nariai – reabilitantai, sveikstantys nuo priklausomybių. Mes su džiaugsmu priėmėme kvietimą ir liepos 26 d. popietę susiruošėme išvykai.

Kuo ypatinga malda gamtoje? Atsakymų tikriausiai yra ne vienas ir kiekvienas, dalyvaujantis tokioje išvykoje, turi savo atsakymą, ką jam duoda toks laikas, kai trumpam sustojame atsitraukti nuo slegiančių rūpesčių, pasidžiaugiame kūrinija ir buvimu maldoje.
 
 
Kunigas R. Matulaitis mums kalbėjo apie budėjimą ir kvietė budėti maldoje, atidžiai tirti, kokius sprendimus darome savo gyvenime. Žmogus turi budėti tikėjimu, dvasiškai pabudęs. Budinčio užduotis – įleisti, kas tinkama, o neįleisti to, kas suteršia žmogaus gyvenimą ir širdį. Mes patys esam atsakingi už savo širdies duris.

Mes atlikome kunigo mums paskirtą užduotį, giedojome giesmes. Maldas ir dvasinius apmąstymus užbaigėme Viešpaties malda „Tėve mūsų“.

Tradiciškai, po maldų mūsų laukė vaišės. Iškepę dešreles ir suruošę vaišes, susėdome už bendro stalo, kur jaunimo atstovas mus pakvietė palaiminimo maldai. Ragaudami gardų maistą kalbėjomės, juokavome, dėkojome Dievui už puikų orą, o sodybos gyventojams ir šeimininkams už svetingumą.