2014 m. spalio 26 d.

Atminimo pamaldos

Šiais metais Atminimo pamaldose netikėtai sulaukėme didelio skaičiaus maldų prašymų. Sąrašas, sudedantis iš trijų lapų su vardais, buvo skirtas švęsti krikščioniškojo gyvenimo atminimą.
Visiems mums buvo garbė pažinoti tuos, kurie buvo bažnyčios nariais ir dalinosi savo gyvenimu su mumis ir esti Dangaus Karalystėje.