2014 m. gruodžio 21 d.

Ansamblio “Verpeta” koncertas

Gruodžio 21 d., ketvirtąjį Advento sekmadienį, bažnyčioje vyko ansamblio „Verpeta“ koncertas. Ansamblis atliko tautinius ir Adventinius kūrinius. Ansamblis grojo styginiais instrumentais: smuiku ir kanklėmis. Paskutiniame muzikiniame kūrinyje, ansamblis pakvietė visą bendruomenę įsijungti į atliekamos giesmės priegiesmio giedojimą kartu.