2014 m. gruodžio 24 d.

Kalėdinis sveikinimas

“Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta. Uolėta žemė pavirs lyguma, kalvotos apylinkės­ slėniais. Tada VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta!” (Iz 40:4-5a)

Meldžiame Dievo palaimos ir Jo malonės Jums, kad Dievas pripildytų Jus amžinos vilties.


Kunigas Remigijus Matulaitis