2015 m. sausio 29 d.

Bažnyčios metinė konferencija

2015 m. sausio 25 d., sekmadienį, po pamaldų vyko Kauno jungtinės metodistų bažnyčios metinė konferencija. Buvo peržvelgti praėjusieji 2014 metai. Pristatytos kunigo, bažnyčios tarybos, diakoninių tarnysčių, sekmadieninės mokyklos ir jaunimo, finansinės ataskaitos. Išrinkti trys nauji bažnyčios tarybos nariai, o baigusiems tarnystę bažnyčios taryboje buvo nuoširdžiai padėkota už jų atsidavimą ir atsakingą tarnavimą.