2015 m. sausio 24 d.

Ekumeninės pamaldos

2015 m. Ekumeninės pamaldos Kaune įvyko sausio 23 d. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 

Ekumeninėje maldoje dalyvavo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras Nerijus Pipiras ir altarista kun. Virginijus Lenktaitis, Ortodoksų Kauno Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios kun. Igoris Rinkevičius, atvykęs kartu su seminaristu, Kauno Švč. Trejybės bažnyčios (Evangelikų liuteronų) kun. Saulius Juozaitis; Kauno evangelikų reformatų bažnyčios diak. Jonas Žiauka; Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis ir Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius. 

Pamaldoms vadovavo mons. Vytautas Grigaravičius, buvo skaitomi maldavimai, atgailos maldos, giedojo ortodoksų choras. Dvasininkai sakė homilijas pagal Evangeliją pagal Joną 4,1-42. Buvo renkamos aukos, skirtos Biblijos draugijos Lietuvoje veiklai paremti.