2015 m. rugsėjo 15 d.

Svečiuose - kunigė Kristin Markay

2015 m. rugsėjo 13 d. bažnyčia šventė Pašventinimų sekmadienį, buvo šventinami atsinešti daiktai. Šia proga mums naujus kūrinius smuikui atliko smuikininkė kartu su vargonininku. Didžiam bendruomenės džiaugsmui bažnyčioje lankėsi kunigė Kristin Markay su viešniomis iš Didžiosios Britanijos Metodistų bažnyčios. Mūsų seserys Kristuje pagiedojo dvi giesmes, vieną iš jų atliko ne tik angliškai, bet ir lietuviškai. Kun. Kristin Markay su vyru kun. David Markay tarnavo Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje 1997-2000 metais. Sveikindama parapiją kunigė Kristin pasidžiaugė kunigo Remigijaus pasakytu pamokslu, kuriame jis kalbėjo apie valtį, nes jų viešnagės kitose metodistų bažnyčiose Lietuvoje metu irgi buvo kalbama valties tema. Ji priminė, kaip atrodė atkurta bažnyčia prieš restauraciją, kokiose sąlygose bendruomenė tada meldėsi. Pamaldoms pasibaigus parapijiečiai ir svečiai bendravo ir dalijosi prisiminimais.