2015 m. lapkričio 25 d.

Dėkojimo Dievui pamaldos

Lapkričio 22 d. Kauno jungtinė metodistų bažnyčia šventė Dėkojimo Dievui sekmadienį. Šventas Raštas moko ne tik prašyti, bet ir dėkoti, todėl dėkojome Dievui už visas malones, gautas per praėjusius metus. Buvo skaitomi padėkos tekstai ir ant altoriaus dedamas padėkos simbolis. Dėkojimo tekstus ir maldas Dievui parengė parapijiečiai. Maldos ir dėkojimo žodžiai liejosi iš kiekvieno širdies. Dėkota už gyvybę, sveikatą, šeimą, Dievo vedimą išgyvenant sunkumus, už Bažnyčią, už Dievo žodį. 
Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo, skelbkite jo darbus tautoms.” Ps 105:1