2015 m. gruodžio 14 d.

Trečiojo Advento sekmadienio koncertas

Gruodžio 13 d., trečiajį Advento sekmadienį, Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje vyko vokalinio kanklių ansamblio "Verpeta" Adventinis koncertas. Ansamblis atliko Adventinius ir lietuvių liaudies kūrinius. Džiaugsmingas koncertas, grojant smuikui, kanklėms ir pritariant vargonams, buvo tikra adventinė dovana bažnyčiai. Prisipildę džiaugsmo ir kartu susikaupę liekame Šventų Kalėdų laukime.