2016 m. sausio 25 d.

Ekumeninės pamaldos „Pašaukti visiems garsinti šlovingus Viešpaties darbus“ (plg. 1 Pt 2, 9)

Ekumeninės pamaldos Kaune, švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę, vyko sausio 24 d. Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje. Maldoje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, t. Gintaras Vitkus bei kun. Linas Šipavičius, ortodoksų Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios klebonas kun. Nikolajus Murašovas, Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis, Kauno evangelikų reformatų bažnyčios diak. Jonas Žiauka ir Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius.
 
Pamaldos prasidėjo ortodoksų choro giesme ir visų dalyvavusių bendruomenių atstovų bei dvasininkų procesija. Prie altoriaus buvo nešamas Šventasis Raštas ir šiemetinės ekumeninės maldos simboliai: Velykų žvakė, duona ir druska. Pirmiausiai buvo meldžiama Šventosios Dvasios atėjimo. Po Šventojo Rašto skaitinių, dvasininkai pasakė trumpas homilijas. Giedant „Jėzau, esi šviesa“ visi pamaldų dalyviai ėjo prie altoriaus užsidegti žvakelių nuo Didžiosios žvakės ir suvalgyti gabalėlį druskos. Pamaldoms pasibaigus, išeinant iš bažnyčios, visi dalijosi duonos gabalėliais.