2016 m. vasario 24 d.

Pelenų trečiadienis

2016 m. vasario 10 d. bažnyčioje vykusiomis vakarinėmis Pelenų trečiadienio pamaldomis prasidėjo gavėnia. Kunigas pamokslavo iš pranašo Joelio knygos ir kalbėjo apie tai, ką mums turi reikšti gavėnia ir kaip per 40 gavėnios dienų turime ruoštis Kristaus prisikėlimo šventei. Ant kaktų barstomas kryžiaus ženklas iš pelenų mums priminė apie mūsų laikinumą. Buvome kviečiami su malda, atgaila, pasninku ir susikaupimu artėti prie didžiosios Velykų šventės.