2016 m. kovo 29 d.

Įvyko ataskaitinis bažnyčios narių susirinkimas - metinė konferencija

2016 m. vasario 21 d. po antrojo gavėnios sekmadienio pamaldų Kauno jungtinės metodistų bažnyčios nariai rinkosi į kasmetinį visuotinį susirinkimą – metinę konferenciją. Per pamaldas pamokslą sakė ir konferencijai pirmininkavo superintendentas William H. Lovelace.
Susirinkusieji išklausė bažnyčios kunigo Remigijaus Matulaičio ir bažnyčios tarybos pirmininkės ataskaitas. Buvo apžvelgti svarbiausi per 2015 metus bažnyčios įgyvendinti bei pradėti darbai. Taip pat pristatyti finansiniai, jaunimo ir diakoninių tarnysčių pranešimai.
Už aktyvų tarnavimą padėkota tarnystę bažnyčios taryboje baigiantiems nariams, išrinkti du nauji bažnyčios tarybos nariai ir jaunimo atstovas.
Per metinę konferenciją peržvelgta visa dvasinė bažnyčios veikla. Pristatytos tarnystės gairės ateinantiems metams ir visi bažnyčios nariai yra raginami aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime.