2016 m. gegužės 23 d.

Jaunimo kelionė į Vilnių

Gegužės 21 d. bažnyčios jaunimas vyko į Vilnių, kur susitiko su Vilniaus ir Talino metodistų jaunimu. Atvykus į bažnyčią mus pasitiko vilniečiai ir svečiai iš Talino - keturi jaunuoliai, kurie šiais metais dalyvauja projekte „Metai Dievui“ ir studijuoja Baltijos metodistų teologijos seminarijoje.

Iš karto susipažinome, bet kad vardus įsimintume dar geriau, žaidėme linksmus žaidimus. Pakaitomis Vilniaus, Kauno ir Talino jaunimas giedojo giesmes, sakė liudijimus. Kunigas Remigijus pasidalijo mintimis iš Šventojo Rašto. Diena giedant, meldžiantis ir linksmai bendraujant prabėgo nepastebimai greitai. Po pusdienio, praleisto bažnyčioje, vilniečiai ir jaunimas iš Talino mus palydėjo iki traukinių stoties.