2016 m. gegužės 16 d.

Svečiai iš Vilniaus

Gegužės 7 d. bažnyčioje vyko jungtinis Kauno ir Vilniaus metodistų jaunimo susitikimas. Susitikimas pradėtas malda ir padėka Dievui, kad galėjome susitikti. Po maldos, žaidimo forma, vyko susipažinimas. Susipažinus, giedojome giesmes. Vilniečiai pagiedojo savo mėgstamas giesmes, o po to giedojo Kauno jaunimas. Pasidalinę tikėjimo liudijimais, giedojome visi kartu.
 
Antroji susitikimo dalis buvo skirta Biblijos studijai. Analizavome keletą eilučių iš Apaštalų darbų knygos ir atlikome praktines užduotis. Vaišinomės prie agapės stalo ir žaidėme žaidimus. Jaunimo susitikimas baigėsi fotografavimusi bendrai nuotraukai ir atsisveikinimu iki kito karto.