2016 m. lapkričio 23 d.

Dėkojame Tau, Dieve

2016 metų dėkojimo Dievui pamaldose bendruomenė dalinosi padėkos žodžiu Viešpačiui už patirtas malones. Šios dienos pamaldos suteikia galimybę apžvelgti visų metų įvykius bei kartais mažai pastebimus stebuklus. Peržvelgus visus metus, matome Dievo vedimą ir palaimą. Po šventų Dėkojimo Pamaldų šventė tęsėsi prie agapės pasidalinimo stalo.