2017 m. sausio 23 d.

Ekumeninės pamaldos Kaune

Sausio 20 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje melstasi už krikščionių vienybę. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo krikščioniškų bendruomenių nariai ir dvasininkai: R. Katalikų kun. Kęstutis Rugevičius, ortodoksų Kauno Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios dekanas klebonas t. Nikolajus Murašovas, Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios kun. Saulius Juozaitis, Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius.
2017 metų Maldos savaitės už krikščionių vienybę tema – „Kristaus meilė mus skatina susitaikinti“. Po sveikinimo žodžių buvo prašoma Viešpaties atleidimo už nuodėmes, simboliškai buvo pasitelkti akmenys, kurie stato sienas tarp žmonių: meilės stygius, neapykanta, nepagarba, neteisingi kaltinimai, diskriminacija, persekiojimai, susvetimėjimai, susiskaldymai, puikybė. Po Dievo žodžio skaitymo evangelikų liuteronų kunigas S. Juozaitis sakė homiliją, žodžiu dalijosi t. N. Murašovas. Pamaldos užbaigtos siuntimu nešti Kristaus šviesą į pasaulį ir ortodoksų giesme.