2017 m. birželio 4 d.

Evangelijos druska


“Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.” (Mt 5: 13). Jėzus moko ne apie tai, kokie būsime, bet apie tai, kokie esame ir primena: „Jūs esate žemės druska“. Pasakyti Jėzaus žodžiai turėjo sukelti nemažai svarstymų, ką druska turi bendro su Jėzaus mokinyste ir pasauliu. Tiesą sakant, labai daug!

Galbūt čia ir yra mūsų nesupratingumas, kad kai atpažįstame save kaip druską, tuoj pat atskiriame save nuo žodžio „žemė“, o jeigu esame žemės druska, tuomet ir druska žmonėms pasaulyje. Mielas skaitytojau, ši druska esi tu ir aš, tačiau tuo dar viskas nesibaigia. Kalbame apie ypatingą druskos charakteristiką, kuri sužadina ir pabudina dvasią gyventi. Evangelijos druskos sūrumas neleidžia dvasiai sugesti ir sunykti.


Druska naudinga tiek, kiek ji turi savyje sūrumo. Jėzus moko, kad druska neturi netekti savo sūrumo. Būtent palyginimo prasmėje atrandame, kad negalime prarasti Evangelijos aštrumo, kuris sukelia ir nepatogumą, ir veda į gilius apmąstymus. Laiške Kolosiečiams kaip tik apie tai mus moko, kad „Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad žinotumėte, kaip kiekvienam atsakyti.” (Kol 4: 6).

Krikščionis yra ši Evangelijos druska pasaulyje, kuri Dievo Žodžiu ir tikėjimu išlaiko savo sūrumą. Jėzus iš tiesų užduoda puikų klausimą: „Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti?“ O kokia druska esi tu?

Jėzaus palyginimas apie druską nukreipia į Dievo Žodžio galią perkeisti. Jeigu gerai įsiskaitėme į žodžius, tai Evangelinė druska, kuri išlieka nepraradusi savo galios, bet keičianti visa tai, kur ji naudojama. Jėzus, pasitelkdamas žmogaus kasdienybėje matomą priemonę, kviečia krikščionis neprarasti Evangelijos Žodžio sūrumo, nes jis gyvybiškai reikalingas.

Evangelijos druska – krikščionis, skelbiantis Dievo Žodį, kuris turi gyvenimą perkeičiantį sūrumą. Nėra kitokios formos ir būdo pakeisti šios rūšies druską, nes kiek besistengtų žmogus ieškoti kažko kito, belieka tokią druską tik išbarstyti. Jeigu išgirstas Evangelijos Žodis verčia tave susiraukti ar prisimerkti dėl savo aštrumo, galime sakyti, kad tai ir yra ta Dievo perduota Žodžio druska.

Evangelija yra ne tam, kad mūsų gyvenimą padarytų patogų, bet tam, kad būtų paskelbta Dievo išganymo Žinia. O ir pats gyvenimas neprarastų savo vertės, juk šiandien toks dažnas reiškinys, jog žmogus nuvertina Dievo duotą gyvenimo dovaną ir ją paverčia niekais.

Evangelija sūri, nes ji tokia ir yra, tad mes taikomės ir esami keičiami Evangelijos, o ne atvirkščiai. Pasauliui trūksta Evangelijos sūrumo ir tik Dievas per savo Švento Rašto Žodį neleidžia jam sugesti.


kun. Remigijus Matulaitis