2017 m. rugsėjo 26 d.

Misijoje kartu

Rugsėjo 20-24 dienomis Lietuvoje lankėsi bažnyčios draugai iš JAV ir Vokietijos. Rugsėjo 21-osios vakarą bažnyčios bendruomenė vakarieniavo kartu su svečiais, o po vakarienės vyko istorinis pristatymas. S T Kimbrough Jr. papasakojo, kaip 1994 metais prasidėjo metodistų bažnyčios atgimimas Lietuvoje. Jis 1994-1995 metais atliko didžiulį darbą, archyvuose rinkdamas informaciją apie prieškario metodistų veiklą Lietuvoje, susitikdamas su kunigais, prieš karą tarnavusiais Lietuvoje, imdamas interviu iš metodistų, kurie prieškariu buvo bažnyčios dalimi. Daugelis dalykų, kuriuos išgirdome, buvo negirdėti ir nežinomi, todėl visi yra labai dėkingi gerbiamam S T Kimbrough Jr. už jo atsidavimą ir meilę bažnyčiai.


Rugsėjo 24 d. sekmadienio pamaldose dalyvavo seserys ir broliai iš seserinės bažnyčios JAV, ir svečias iš Amerikos, šiais metais gyvenantis Lietuvoje ir dirbantis LCC universitete, Greg Lawton. Pamaldų pradžioje buvo pašventintas kryžius, atvežtas iš Amerikos, svečias Billas pasidalino skaudžiais įvykiais, prieš keletą savaičių įvykusiais Šartotesvilio mieste, JAV. Kunigai Al ir Harris pamokslavo, Šventas Raštas buvo skaitomas lietuvių ir anglų kalbomis. Du kūrinius smuikui atliko smuikininkė Aldona, keletą giesmių giedojo jaunimas, jaunimo muzikinė grupė pristatė savo kūrinį.