2018 m. birželio 11 d.

Svečiai iš Vokietijos

Birželio 10 d. sekmadienio pamaldose dalyvavo viešnios iš Vokietijos - metodistų kunigo Oskaro Kaufmano anūkė ir proanūkė. Po pamaldų bažnyčios bendruomenė apžiūrėjo viešnių atsivežtas nuotraukas, kuriose užfiksuoti bažnyčios gyvenimo tarpukariu momentai.