2018 m. rugpjūčio 10 d.

Svečiai iš JAV

Rugpjūčio 5 d. bažnyčioje lankėsi ir kartu su bendruomene šlovino svečiai iš JAV. Prieš atvykdami į Kauną, svečiai savaitę praleido Biržuose. Po pamaldų svečiai susipažino su bendruomenės nariais, bažnyčios istorija ir dabartimi.