2018 m. gruodžio 26 d.

Kalėdinis sveikinimas

Tauta, gyvenusi tamsumoje, pamatė didžią šviesą; gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. (Iz 9,1)