2019 m. sausio 20 d.

Ekumeninė malda

Minint kasmetinę maldų už krikščionių vienybę savaitę, sausio 20 d. į pamaldas Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje su grupe tikinčiųjų atvyko Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas. 

Kunigas Remigijus sakė pamokslą pagal Jn 18:28-40 ir kalbėjo apie priežastis, kodėl Jėzus Kristus atėjo į pasaulį. Žodį taręs diakonas Audrius kalbėjo apie krikščionių draugystę per tai, kas mus vienija - tikėjimas į Kristų, Šventasis Raštas ir vienas kito pažinimas kasdienybėje. Diakonas Audrius padovanojo kunigui Remigijui Šventąjį Raštą, kurį išvertė metodistų kunigas Kostas Burbulys.


Po pamaldų bažnyčios virtuvėje susirinkusieji bendravo prie arbatos puodelio, dalijosi liudijimais.