2019 m. lapkričio 12 d.

Svečiuose - kunigas ST Kimbrough

Lapkričio 10 d., sekmadienį, bažnyčioje svečiavosi ir pamokslą pagal Habakuko knygą sakė kunigas ST Kimbrough. Ypatinga garbė sulaukti kunigo ST, kuris 1990-ųjų pradžioje archyvuose rinko informaciją apie prieškario Metodistų Bažnyčią Lietuvoje, jo dėka Bažnyčia vėl atvėrė duris. Kunigas taip pat yra parašęs knygą apie Metodistų Bažnyčios Kaune istoriją.

"Kaune yra sena metodistų bažnyčia, pastatyta 1910 m., pašventinta 1911 m. sausio mėn. Sovietų konfiskuota po to, kai 1944 m. Rusija perėmė Lietuvą. Vėliau ji tapo Romos katalikų bažnyčia, sandėliu, kino teatru ir galiausiai sporto klubu, o dabar krikščionys (jungtiniai metodistai) ten vėl garbina. Pagalvokite, kokias istorijas šios bažnyčios akmenys galėtų papasakoti apie tuos, kurie vis dar gyvena Kaune, ir apie kitus, kurie jau pas Viešpatį. Tai ne tik krikščionių, vadinamų metodistais, pasakojimai ir turtingas jų palikimas toje vietoje. Tai pasakojimai ir apie daugelį, kurie neturėjo jokio ryšio su bažnyčia.

Kokias istorijas jie papasakos ateityje? Jie papasakos istorijas apie ištikimą krikščionių grupę, vadinamą metodistais, kuri niekada neprarado vilties, kad vieną dieną Dievas jiems vėl leis šlovinti savo bažnyčioje. Jie pasakos istorijas apie žmones, kurie neturėjo jokio ryšio su krikščioniškuoju tikėjimu, bet kurie išgirdo apie tikinčiųjų būrį ir atėjo su jais kartu melstis bei atrado naują prasmę kasdieniniame gyvenime su Kristumi", - kalbėjo kunigas ST Kimbrough.