Sielovada

SielovadaBet kuriuo gyvenimo metu tikintysis ar jo artimieji bei žmogus, turintis dvasinių poreikių, gali kreiptis į dvasininką dėl:
Maldos už sveikatą ir gyvenimą.

Atgailos maldos ir susitaikymo su Dievu.

Dvasinio - sielovadinio pokalbio.

Konfirmacijos (sutvirtinimo).

Santuokos palaiminimo apeigos.

Ligonio patepimo.

Paskutinio patepimo.

Laidotuvių apeigų.

Atminimo pamaldų (anapilin išėjusiųjų atminimui).