Suagusiųjų krikščioniškas kūrybinio užimtumo klubas

Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį.Rugsėjo 21 d. 17.30 val.

Spalio 5 d. 17.30 val.

Lapkričio 9 d. 7.30 val.

Gruodžio 7 d. 17.30 val.