Kas yra Bažnyčia?

Matoma Kristaus Bažnyčia yra ištikimų žmonių bendruomenė, kurioje yra skelbiamas tikras Dievo Žodis, kur pagal Kristaus nurodymus teikiami sakramentai, bei visa daroma pagal jo valią.


Bažnyčia yra Dievo žmonių surinkimas. Tai tikinčių brolių ir seserų bendruomenė, kuri šlovina Dievą, klausosi Dievo Žodžio, meldžiasi, tarnauja, auga tikėjime ir kartu mokosi krikščioniškojo gyvenimo.


“Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje” (Efeziečiams 2,19-22)
Kontaktai

Šventos pamaldos sekmadieniais 11.00 val.

Kunigas Remigijus Matulaitis

Adresas:

A. Juozapavičiaus pr. 119, Kaunas

El. paštas:

remailo@gmail.com

Telefono numeris:

+370 63688901