Kas yra Šventasis Raštas?

Šventasis Raštas yra įkvėptas Dievo Žodis, kuriame yra apreikšta Dievo valia mūsų gyvenimui. Šventame Rašte yra viskas, ko reikia žmogaus išgelbėjimui.


“Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis” (Hebrajams 4,12).


“Tavo žodis - žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui” (Psalmė 119,105).


“ Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes” (Kolosiečiams 3,16).
Kontaktai

Šventos pamaldos sekmadieniais 11.00 val.

Kunigas Remigijus Matulaitis

Adresas:

A. Juozapavičiaus pr. 119, Kaunas

El. paštas:

remailo@gmail.com

Telefono numeris:

+370 63688901