Akolitų tarnystė

Akolitų (patarnautojų) tarnystė


Jaunuoliai, tarnaujantys ir norintys patarnauti Šventų Pamaldų metu, renkasi į bažnyčią sekmadienį prieš pamaldas pasiruošimui. Akolitai dėvi liturginius drabužius bei atlieka jiems pavestas tarnystes apeigų metu. Kauno jmb akolitų simbolis: