Apie mus

Metodistų Bažnyčia yra evangeliška krikščionių Bažnyčia ir jos tikslas yra skelbti Evangeliją, teikti sakramentus, atlikti dorovinį ir švietėjišką tarnavimą.


Mokymo ir gyvenimo autoritetu išpažįsta Šventąjį Raštą (Bibliją), laikosi krikščionybės istorijos eigoje sudarytų Apaštališkojo, Nikėjiškojo ir Atanaziškojo tikėjimo išpažinimų, Metodistų bažnyčios tikėjimo straipsnių ir reformacijos principų.

 

Metodistai

XVIII amžiuje Anglikonų bažnyčios kunigas Džonas Veslis ir jo brolis giesmininkas Čarlzas priklausė grupei jaunuolių, kurie Oksfordo universitete kasdien susitikdavo melstis ir studijuoti Biblijos. Jų gyvenimo būdas buvo toks metodiškas, kad jie buvo praminti metodistais. Po kelerių metų Džonas galingai susidūrė su Dievo meilės tikrove, kuri pakeitė jo gyvenimą ir paskatino jį novatoriškais būdais dalytis šia meile su tais, kuriems labiausiai reikėjo ją pažinti. Per Džono ir jo apmokytų pasauliečių pamokslininkų pamokslavimą daugelis pradėjo sekti Jėzumi ir įsitraukė į mažas grupeles, kurios susitikdavo kartu studijuoti Biblijos, melstis ir rūpintis vargšais bei stokojančiaisiais. Šiam evangeliniam judėjimui buvo suteiktas "metodistų" pavadinimas.


Pamaldos ir sakramentai

Bažnyčioje per pamaldas daug giedama ir todėl yra vadinama "giedanti bažnyčia". Vyksta tradicinės ir šiuolaikinės pamaldos, per kurias yra matomas pamaldų eigos paprastumas, bet didelis dėmesys kreipiamas ne į Šventų pamaldų formą, o į Dievo Žodį ir maldą.  


Švenčiame du Sakramentus: Krikštą ir Viešpaties Vakarienę arba Eucharistiją, kuriuose pats Kristus dalyvavo. Viešpaties Vakarienę švenčiame kiekvieną sekmadienį, kaip malonės dovaną, per kurią atmename Kristų. Tai darome rimtai apmąstę, išpažinę nuodėmes, atgailavę ir pasiruošę prieiti Viešpaties stalo. 

 

Krikščioniškas ugdymas ir švietimas

Kauno metodistų bažnyčia didelį dėmesį skiria jaunos kartos krikščioniškam ugdymui. Rengiamos įvairios tarnystės vaikams ir jaunimui.


Organizuojamas suaugusiųjų krikščioniškas švietimas. Vykdyti “Alfa kursai”, kursas “Ištirk krikščionybę”. Rengiami mokymų ciklai įvairiomis biblinėmis ir teologinėmis temomis. Vyksta dvasinio atsinaujinimo savaitgaliai, išvažiuojamieji seminarai, krikščioniškos – edukacinės kelionės.

 

Krikščioniškos vertybės ir savanorystė

Per tarnavimus puoselėjamos krikščioniškos vertybės ir savanorystė. Kiekvienas yra pašauktas tarnauti pagal Šventosios Dvasios teikiamas dovanas ir savo gebėjimus.

 

Gailestingumo tarnavimai

Bažnyčia aktyviai tarnauja gailestingumo tarnystėse. Dalyvavo labdaringame tarptautiniame krikščioniškos organizacijos „Samariečio krepšys“ projekte „Vaikų Kalėdos“. Ne kartą aplankyti Vaikų onkologijos ir Neišnešiotų naujagimių skyriai Kauno klinikose. Tarnautojų komanda namuose lankė ligonius. Tarnavo socialiai remtiniems asmenims, vykdė “Kasdienės duonos”, “Dušo” tarnystę žmonėms, tuo metu neturėjusiems vandentiekio sistemos. Aštuonerius metus, bendradarbiaujant su LPF “Maisto bankas”, vykdyta “Natanielio tarnystė”: nepasiturintys asmenys ir daugiavaikės šeimos buvo aprūpintos maistu. Sudalyvauta ne vienoje pavasarinėje ir rudeninėje “Maisto banko” akcijose, kur surinkta tūkstančiai vienetų maisto produktų ir išdalinti socialiai remtinoms šeimoms, vienišiems senoliams. Dalyvauta akcijoje “Kalėdinė košė”. Ką tik išvirta karšta košė ir arbata buvo dalijama stokojantiems. Bendradarbiaujant su LPF “Gyvenimo vartai” teiktas dvasinis konsultavimas asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ir narkotikų.

 

Bendradarbiavimas su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis

Kauno metodistų bažnyčia yra ekumeniška, kasmet dalyvauja krikščionių vienybės savaitės renginiuose Kaune. Ne kartą yra priėmusi krikščioniškus koncertus ir renginius.

Kontaktai

Šventos pamaldos sekmadieniais 11.00 val.

Kunigas Remigijus Matulaitis

Adresas:

A. Juozapavičiaus pr. 119, Kaunas

El. paštas:

remailo@gmail.com

Telefono numeris:

+370 63688901