Apie mus

Metodistų Bažnyčia yra evangeliška krikščionių bažnyčia, kurios mokymas yra susijęs su dviejų Anglikonų Bažnyčios kunigų, Džono ir Čarlzo Veslių, tarnavimu. XVIII amžiuje jie pradėjo evangelišką reformatorišką judėjimą Anglikonų Bažnyčios viduje, ypač pabrėždami Dievo Žodžio skelbimo svarbą, Viešpaties garbinimą giesmėmis, vidinį Šventosios Dvasios liudijimą, rimtas ir gilias Šventojo Rašto studijas, ištikimybę Bažnyčios sakramentams ir pamaldumą, socialinę pagalbą vargšams per gailestingumo tarnavimus. Jie akcentavo asmeninio ir visuomeninio šventumo būtinumą.

 

Bažnyčioje per pamaldas daug giedama ir todėl yra vadinama giedanti bažnyčia. Vyksta tradicinės ir šiuolaikinės pamaldos, per kurias yra matomas pamaldų eigos paprastumas, bet didelis dėmesys kreipiamas ne į Šventų pamaldų formą, o į Dievo Žodį ir maldą. 

 

Švenčiame du Sakramentus: Krikštą ir Viešpaties Vakarienę arba Eucharistiją, kuriuose pats Kristus dalyvavo. Viešpaties Vakarienę švenčiame kiekvieną sekmadienį, kaip malonės dovaną per kurią atmename Kristų. Tai darome rimtai apmąstę, išpažinę nuodėmes, atgailavę ir pasiruošę prieiti Viešpaties stalo. 

 

Mes išpažįstame Trejybinį Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią.

 

Šventasis Raštas yra autoritetas tikėjimui ir gyvenimui.

 

Kauno jungtinė metodistų bažnyčia didelį dėmesį skiria jaunos kartos krikščioniškam ugdymui. Rengiamos įvairios tarnystės vaikams ir jaunimui.

 

Organizuojamas suaugusiųjų krikščioniškas švietimas. Vykdyti “Alfa kursai”, kursas “Ištirk krikščionybę”. Rengiami mokymų ciklai įvairiomis biblinėmis ir teologinėmis temomis. Vyksta dvasinio atsinaujinimo savaitgaliai, išvažiuojamieji seminarai, krikščioniškos – edukacinės kelionės.

 

Per tarnavimus puoselėjamos krikščioniškos vertybės ir savanorystė. Kiekvienas yra pašauktas tarnauti pagal Šventosios Dvasios teikiamas dovanas ir savo gebėjimus.

 

Bažnyčia aktyviai tarnauja gailestingumo tarnystėse. Dalyvavo labdaringame tarptautiniame krikščioniškos organizacijos „Samariečio krepšys“ projekte „Vaikų Kalėdos“. Ne kartą aplankyti Vaikų onkologijos ir Neišnešiotų naujagimių skyriai Kauno klinikose. Tarnautojų komanda namuose lankė ligonius. Tarnavo socialiai remtiniems asmenims, vykdė “Kasdienės duonos”, “Dušo” tarnystę žmonėms, tuo metu neturėjusiems vandentiekio sistemos. Aštuonerius metus, bendradarbiaujant su LPF “Maisto bankas”, vykdyta “Natanielio tarnystė”: nepasiturintys asmenys ir daugiavaikės šeimos buvo aprūpintos maistu. Sudalyvauta ne vienoje pavasarinėje ir rudeninėje “Maisto banko” akcijose, kur surinkta tūkstančiai vienetų maisto produktų ir išdalinti socialiai remtinoms šeimoms, vienišiems senoliams. Dalyvauta akcijoje “Kalėdinė košė”. Ką tik išvirta karšta košė ir arbata buvo dalijama stokojantiems. Bendradarbiaujant su LPF “Gyvenimo vartai” teiktas dvasinis konsultavimas asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ir narkotikų.

 

Kauno jungtinė metodistų bažnyčia yra ekumeniška, kasmet dalyvauja krikščionių vienybės savaitės renginiuose Kaune. Ne kartą yra priėmusi krikščioniškus koncertus ir renginius.