Į bažnyčią

 

Krikščionims šlovinti Dievą yra kasdienis pašaukimas. Mes esame pašaukti garbinti ne tik lūpomis, bet ir savo gyvenimu. Mūsų kasdienis šlovinimas taip pat turi būti palaikomas susirenkant su Dievo tauta šlovinti ir garbinti sekmadieniais ir kitomis savaitės dienomis.


Bažnyčia visų pirma renkasi šlovinti, švęsti viso to, kas Dievas yra ir ką Dievas padarė. Mes dovanojame Dievui giesmes ir šlovinimo žodžius psalmėse, himnuose ir dvasinėse giesmėse. Mes klausomės Dievo žodžių Šventajame Rašte. Drauge susirenkame prie Viešpaties stalo Šventojoje Komunijoje. Kartu savo broliais ir seserimis Kristuje meldžiamės už savo ir pasaulio poreikius.


“Džiaugsmingai klegėkite, visos šalys!

 Linksmi tarnaukite VIEŠPAČIUI,

artinkitės prie jo su džiugia giesme.

 Žinokite, kad VIEŠPATS ­ Dievas.

Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam,

mes ­ jo tauta ir jo kaimenės avys.

 Dėkodami ženkite pro vartus

į jo kiemus su šlovės giesme.

Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą“.

Psalmė 100, 1-4

Kontaktai

Šventos pamaldos sekmadieniais 11.00 val.

Kunigas Remigijus Matulaitis

Adresas:

A. Juozapavičiaus pr. 119, Kaunas

El. paštas:

remailo@gmail.com

Telefono numeris:

+370 63688901