Santuokos palaiminimas

- Kam? Ir kada?

Krikščioniškosios santuokos palaiminimą gali gauti vyras ir moteris sulaukę 18 metų, pakrikštyti ir esantys netuokos statuse (laisvame stovyje), kurie tam pasiruošę tvirta valia ir niekieno neverčiami.

Krikščioniškoji santuoka yra šventa, jungianti vyrą ir moterį šventais įžadų saitais.

Santuoka yra rimtas sutuoktinių (vyro ir moters) įsipareigojimas gyventi šventais santuokos saitais, kurie sudaromi šventa sandora tarp vyro ir moters, kurią palaimina Dievas. Sutuoktiniai įsipareigoja prieš Dievą gyventi krikščioniškų vertybių pagrindu.   

Pasiruošimas Santuokai

- Ko reikia?

Būsimi sutuoktiniai turi pateikti:

  • Prašymą Šventos santuokos palaiminimui (formą galima gauti bažnyčioje);

  • Turėti su savimi pasus (pateikti reikia tik pasų kopijas);

  • Krikšto Sakramento liudijimus.

Rekomenduojama:

  • Prašymus pateikti kuo anksčiau prieš Šventos Santuokos palaiminimo dieną;

  • Susitikti su kunigu ir aptarti santuokos apeigą;

  • Išklausyti  „Jaunavedžių kursą“.