Šventos Pamaldos


Kiekvieną Sekmadienį 1100 val. Dievas sukviečia melstis kartu ir šlovinti Viešpatį giesme bei stiprėti Evangelijos Žodžiu ir augti Dievo malonėje.