Tarnystės

Šventos Pamaldos  

  
Kiekvieną Sekmadienį 1100 val. Dievas sukviečia melstis kartu ir šlovinti Viešpatį giesme bei stiprėti Evangelijos Žodžiu ir augti Dievo malonėje. 


Akolitų (patarnautojų) tarnystė


Jaunuoliai tarnaujantys ir norintys patarnauti Šventų Pamaldų metu. 
Daugiau informacijos: http://kaunojmb.blogspot.lt/p/akolitu-tarnyste.html 

Krikščioniškos Šventės

Bažnyčia kviečia švęsti krikščionybės didžiąsias šventes kartu.

Verbų Sekmadienius; 
Šventų Velykų Prisikėlimo pamaldas;
Sekmines;
Visų Šventųjų Dieną;
Dėkojimo Pamaldas;
Šventas Kalėdas ir kitas krikščioniškas ir bažnytines šventes.  


Sakramentai

Kiekvienas žmogus turi Viešpaties suteiktą galimybę priimti Kristaus įsteigtus Sakramentus:

Šventos Vakarienės Sakramentą Eucharistiją, kuris gali būti suteiktas namuose ir ligoninėje ligos atvejais;
Švento Krikšto Sakramentą (tam, kuris dar nepriėmęs krikšto). 


Kitos malonės dovanos

Kiekvienas turi atvirą galimybę prašyti: 

Pašventinti namus ir prašyti Dievo malonės ir apsaugos;
Pašventinti namų kryželį ar kitą religinį inventorių gerumo darbams.


Sielovada

Bet kuriuo Bažnyčios gyvenimo metu tikintysis ar jo artimieji bei žmogus turintis dvasinių poreikių gali prašyti: 

Maldos už sveikatą ir dvasią;
Atgailos maldos;
Dvasinio - sielovadinio pokalbio;
Ligonio patepimo;
Paskutinio patepimo;
Laidotuvių apeigų;
Atminimo pamaldų (anapilin išėjusiųjų atminimui).


Biblijos studija

Teminės Biblijos studijos vyksta sekmadieniais 12.30 val. 


Suaugusiųjų sekmadienio mokykla

Suaugusiųjų sekmadienio mokykla renkasi sekmadieniais 12.30 val.

Diakonija

Gydytojos konsultacija sekmadieniais po Šventų Pamaldų 12.30 val. bei lankymo tarnystės metu.
Lankymo tarnystė (kreiptis į parapiją).


Suaugusiųjų krikščioniškas kūrybinio užimtumo klubas

Pirmą mėnesio atradienį 17.30 val.

Vyrų maldos palaikymo grupė

Maldos palaikymo grupė 18.00 val. Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį.

Jaunimo tarnystė

Jaunimo tarnystė kiekvieną savaitę. Laikas skelbiamas iš anksto.