Kauno metodistų bažnyčia

Tikėjimui, gyvenimui, Dievo pažinimui, dvasiniam augimui, sielų išgelbėjimui.

Pamaldos Tarnavimai

Apie mus

Evangeliška krikščionių bažnyčia, kurios tikslas skelbti Evangeliją.

daugiau

Istorija

Mūsų istorija prasidėjo 1893 metais, pradėjus melstis grupei žmonių.

daugiau

Tarnavimai

Tarnavimas dovanomis ir gebėjimais, kuriuos suteikė Viešpats.

daugiau

Paaukoti

Keletas būdų, kaip galite paremti bažnyčią jos tarnavimuose.

daugiau

kas yra Bažnyčia, Biblija, malda?

Kas yra Bažnyčia?

Matoma Kristaus Bažnyčia yra ištikimų žmonių bendruomenė, kurioje yra skelbiamas tikras Dievo Žodis, kur pagal Kristaus nurodymus teikiami sakramentai, bei visa daroma pagal jo valią.


Bažnyčia yra Dievo žmonių surinkimas. Tai tikinčių brolių ir seserų bendruomenė, kuri šlovina Dievą, klausosi Dievo Žodžio, meldžiasi, tarnauja, auga tikėjime ir kartu mokosi krikščioniškojo gyvenimo.


“Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje” (Efeziečiams 2,19-22)
Kas yra Šventasis Raštas?

Šventasis Raštas yra įkvėptas Dievo Žodis, kuriame yra apreikšta Dievo valia mūsų gyvenimui. Šventame Rašte yra viskas, ko reikia žmogaus išgelbėjimui.


“Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis” (Hebrajams 4,12).


“Tavo žodis - žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui” (Psalmė 119,105).


“ Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes” (Kolosiečiams 3,16).
Kas yra malda?

“Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais” (Efeziečiams 6,18).


Melstis – reiškia paruošti savo širdis patirti Dievo meilę Jėzuje Kristuje Šventosios Dvasios galia. Maldos disciplina keičia mūsų mąstymą apie savo gyvenimą, nes sukuria naujus širdies ir gyvenimo įpročius. Malda dar labiau atveria mus perkeičiančiai Dievo malonei.


Jaunas žmogus ar suaugęs, tu gali melstis Dievui. Malda nėra tokia sudėtinga, nei tau gali atrodyti. Milijonai įvairaus amžiaus žmonių meldžiasi kiekvieną dieną.


Atminkite, kad Dievas išgirsta kiekvieną maldą, bet ne į visas maldas atsakoma taip, kaip galime tikėtis ar trokštame: mes ne visada meldžiame, kad būtų įvykdyta Jo valia! Melstis kartais gali būti sunku. Nepasiduok! Malda niekada nėra bevertė.


Kada turėčiau melstis?

Galima ryte ir vakare, arba kitu pasirinktu laiku.

Ko man reikia?

Jei nori melstis – tai nereiškia žinoti mintinai išmoktas maldas. Melskis savais žodžiais. 

Kartais meldžiamės ir prašome neatidėliotinos Dievo pagalbos konkrečioje situacijoje. O kaip dėl kasdieninės maldos?

1. Padėkokite už savo gyvenimą.

2. Melskitės už žmones savo aplinkoje.

3. Melskitės už Bažnyčią, valstybę ir taiką pasaulyje.

4. Prisiminkite vargšus, silpnus, bejėgius, alkanus, ligonius.

5. Melskitės už save.365 Malda
Kasdien meldžiamės
365 Dievo Žodis
Kasdien skaitome Šventąjį Raštą
365 Atida
Kasdien rūpinamės artimu

Kviečiame apsilankyti

Pamaldos
Dievo garbinimui
Šv. Rašto studija
Dievo pažinimui
Šlovinimas ir malda
Maldai ir bendrystei
Vaikų mokyklėlė
Mokymuisi ir užimtumui

Kontaktai

Šventos pamaldos sekmadieniais 11.00 val.

Kunigas Remigijus Matulaitis

Adresas:

A. Juozapavičiaus pr. 119, Kaunas

El. paštas:

remailo@gmail.com

Telefono numeris:

+370 63688901