2021 m. sausio 22 d.

Vaikų užimtumo mokyklėlė

Tarnavimas planuojamas nuo vasario mėnesio laikantis visų nurodymų susirinkimui ir neesant karantinui ar kitų apribojimų dėl Covid-19.2020 m. sausio 25 d.

Ekumeninės pamaldos Kaune


Minint kasmetinę maldų už krikščionių vienybę savaitę, Kaune, sausio 25 dieną į ekumenines pamaldas susirinkta Ortodoksų Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. 2020 m. medžiagą krikščionių vienybės savaitei parengė Maltos Bažnyčios ir parinko temą: „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2). Čia mums primenama apie svetingumą. „Svetingumas – labai reikalinga dorybė siekiant krikščionių vienybės. Tai nuostata, raginanti mus būti dosnesnius stokojančiųjų atžvilgiu. Žmonės, parodę ypatingą draugiškumą Pauliui ir jo bendrakeleiviams, dar nepažinojo Kristaus, tačiau dėl jų ypatingo draugiškumo buvo suvienyti susiskaldę žmonės. Mūsų krikščioniškoji vienybė pasireikš ne tik tuo, kad būsime svetingi vieni kitiems, nors tai labai svarbu, – bet ir tuo, kad su meile priimsime žmones, kurie nėra tos pačios kalbos, kultūros ar tikėjimo kaip mes“,- rašoma  Maltos Bažnyčių parengtoje medžiagoje.

Ekumeninės pamaldos prasidėjo dvasininkų procesija ir ortodoksų giesme. Pamaldose dalyvavo evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Saulius Juozaitis, Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas t. Nikolajus Murašovas, Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Remigijus Matulaitis, Evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius, katalikų kunigas Kęstutis Rugevičius, dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir nuolatinis diakonas Audrius Jasinskas. Patarnavo ortodoksų diakonas Konstantinas Pankrašovas.

Po sveikinimo žodžių buvo kreipiamasi į Šventąją Dvasią bei sakomos atleidimo ir sutaikinimo maldos, skambėjo ortodoksų giesmės. Dvasininkai skaitė Dievo žodį: Apaštalų darbų 27:18-28:10; Evangeliją pagal Morkų 16:14-20. Liuteronų bažnyčios kantorė giedojo 107 Psalmę.

„Pauliaus kelionė, užrašyta Apaštalų darbuose, panaši į mūsų gyvenimą. Toks jausmas, kad nėra vilties išsigelbėti. Yra viltis, mes galime išsigelbėti. Dėl Pauliaus buvo išgelbėti visi plaukusieji laivu, nors ne visi patikėjo Pauliumi. Nors visi skirtingi, esame susieti su kitais, bet yra daug nepasitikėjimo. Net jei viskas dūžta, galima išsigelbėti, būnant vienybėje su Kristumi. Jėzus nori gydyti mūsų gyvenimus”,- trumpą homiliją sakė kunigas Kęstutis Rugevičius.

Ortodoksų chorui sugiedojus Tikėjimo išpažinimą buvo meldžiama susitaikinimo, įžvalgos, vilties, pasitikėjimo, stiprybės, svetingumo, atsivertimo, dosnumo. Po maldavimų visi buvo pakviesti giedoti Viešpaties maldą. Kaip ir kasmet, buvo renkamos aukos Biblijos draugijai paremti.

Palinkėjus ramybės, susirinkusi ekumeninė bendruomenė buvo palaiminta ir išsiųsta skelbti Gerosios Naujienos.

2019 m. lapkričio 12 d.

Svečiuose - kunigas ST Kimbrough

Lapkričio 10 d., sekmadienį, bažnyčioje svečiavosi ir pamokslą pagal Habakuko knygą sakė kunigas ST Kimbrough. Ypatinga garbė sulaukti kunigo ST, kuris 1990-ųjų pradžioje archyvuose rinko informaciją apie prieškario Metodistų Bažnyčią Lietuvoje, jo dėka Bažnyčia vėl atvėrė duris. Kunigas taip pat yra parašęs knygą apie Metodistų Bažnyčios Kaune istoriją.

"Kaune yra sena metodistų bažnyčia, pastatyta 1910 m., pašventinta 1911 m. sausio mėn. Sovietų konfiskuota po to, kai 1944 m. Rusija perėmė Lietuvą. Vėliau ji tapo Romos katalikų bažnyčia, sandėliu, kino teatru ir galiausiai sporto klubu, o dabar krikščionys (jungtiniai metodistai) ten vėl garbina. Pagalvokite, kokias istorijas šios bažnyčios akmenys galėtų papasakoti apie tuos, kurie vis dar gyvena Kaune, ir apie kitus, kurie jau pas Viešpatį. Tai ne tik krikščionių, vadinamų metodistais, pasakojimai ir turtingas jų palikimas toje vietoje. Tai pasakojimai ir apie daugelį, kurie neturėjo jokio ryšio su bažnyčia.

Kokias istorijas jie papasakos ateityje? Jie papasakos istorijas apie ištikimą krikščionių grupę, vadinamą metodistais, kuri niekada neprarado vilties, kad vieną dieną Dievas jiems vėl leis šlovinti savo bažnyčioje. Jie pasakos istorijas apie žmones, kurie neturėjo jokio ryšio su krikščioniškuoju tikėjimu, bet kurie išgirdo apie tikinčiųjų būrį ir atėjo su jais kartu melstis bei atrado naują prasmę kasdieniniame gyvenime su Kristumi", - kalbėjo kunigas ST Kimbrough.

2019 m. spalio 15 d.

Bažnyčioje svečiavosi kunigas Yang

Spalio 13 d. pamaldose svečiavosi ir pamokslavo kunigas Yang iš Amerikos Korėjiečių Metodistų Bažnyčios. Kunigas Yang pasakė įkvepiantį pamokslą pagal Jono Evangeliją. Jis džiaugėsi galėdamas apsilankyti Kauno bažnyčioje ir susipažinti su bendruomene. 

2019 m. rugsėjo 29 d.

Tapybos darbų paroda


Rugsėjo 15 – 29 d. bažnyčioje veikė Janinos Audros Fiserienės – Toleikytės tapybos darbų paroda. Ji yra pasirinkusi peizažo žanrą, kuris dominuoja jos kūryboje. Tapydama peizažus menininkė atskleidžia savo požiūrį į gamtą, niuansuoja spalvas ir atspalvius, stengiasi atskleisti gamtos harmoniją, besikeičiančių metų laikų idilę. J. A. Fiserienės - Toleikytės kuriami peizažai nėra statiški, autorė išryškina ir atskleidžia gamtinio peizažo ekspresiją, jūros stichijos nenuspėjamumą. 


Autorei itin svarbu užfiksuoti ryto šviesos ar saulėlydžio nušviestą mišką, ežerą, jūros plotelį. Gana fotorealistiniai, tačiau tuo pačiu ir simbolizuoti gamtos vaizdai nukelia žiūrovą tarsi į kitą realybę, kuri sukuriama sustabdant laiką, įprasminant gamtos grožį, kuriant neatsiejamą gamtos ir žmogaus ryšį. Tapytojos darbai žavi savo preciziška atlikimo maniera ir laiko nepaliesto gamtos peizažo idiline romantizacija, kviečia žiūrovą dar kartą atsigręžti, apsidairyti ir pamatyti miško, jūros, landšafto grožį, pajusto gamtos pilnatvę.