evangelinė bažnyčia
evangelinė bažnyčia
Per pamaldas ir kitus tarnavimus

“Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją” (2 Korintiečiams 9,7).

Aukojimas

1,2 proc.
1,2 proc.
Skiriant 1,2 proc.

Deklaracijos formoje FR0512 kaip paramos gavėją nurodykite kodą 192082687.

Bankiniu pavedimu

Gavėjas: Kauno jungtinė metodistų bažnyčia

Gavėjo kodas: 192082687

Sąskaitos Nr.: LT367300010002243503

Bankas: „Swedbank“, AB

Paskirtis: Auka bažnyčiai

Aukoti galima per pamaldas bažnyčioje arba per kitus tarnavimus.

Kodėl aukojame?

Nes Biblija to moko. Senajame Testamente mokoma apie dešimtinę. Naujajame Testamente apaštalas Paulius savo laiškuose mokė bažnyčias apie rinkliavą ir aukojimą. Keletas naudingų principų, kuriais pravartu vadovautis:

"Kas pirmąją savaitės dieną kiekvienas jūsų teatideda sutaupęs, kiek galėdamas" (1 Kor 16,2).

„Visos žemės dešimtinės, ar tai būtų javai iš dirvos, ar medžių vaisiai, priklauso VIEŠPAČIUI. Jos šventos VIEŠPAČIUI“ (Kun 27,30).

"Kai esama tikro troškimo, girtinas, kas duoda kiek gali, o ne kiek negali" (2 Kor 8,12).

Biblija
Biblija